שתיים עשרה החקירות-ראשי פרקים



מבוא ללימוד ה-
Great Freedom
כיצד לנוח באופן טבעי: חופש בתפיסה המיידית

אנחנו מודעים. אנו לומדים שהבחירה החשובה ביותר שאי פעם נעשה היא כיצד להשתמש במודעות שלנו. אנו מבינים מהן הכרה ואי-הכרה במודעות, כמו גם את הטבע האמיתי של נקודות המבט. אנו מתוודעים לכיצד לנוח באופן טבעי כמודעות דרך חופש בתפיסה המיידית ולחשיבותה של ההסתמכות על "ארבעת מקורות התמיכה" של ה-Great Freedom:  המודעות, המורה, הלימוד והקהילה.


חקירה אחת

מה כולל את כל נקודות המבט?
פעולה: אנו מכירים בכל נקודות המבט כהופעות של המודעות. 

בחקירה אחת, אנו מבינים שבמקום ללמוד להסתמך על המודעות למדנו לשים את הדגש על המחשבות, הרגשות, התחושות והחוויות האחרות שלנו. בחקירה אחת, אנו מתחילים לראות את נקודות המבט האלה כהופעות של המודעות. אנו לוקחים אחריות להכיר בנקודות מבט אלו כהופעות של המודעות. בנוסף, אנו מוותרים על הזכות להיות הקורבנות של נקודות המבט שלנו. הכרחי להכיר בכך ששימת הדגש על נקודות המבט הסיחה אותנו מהסתמכות על המודעות והשפיעה על מערכות היחסים שלנו. הכרה באי-הנוחות והמתח שנגרמו על ידי הניסיון לשלוט בזרימת נקודות המבט מניעה אותנו לצבור ביטחון במודעות. ביטחון במודעות נצבר על ידי הסתמכות על המודעות לרגעים קצרים, פעמים רבות, עד שזה נהיה אוטומטי. באמצעות כוחה של המודעות, גישתנו לחיים מיד מתחילה להשתנות ואנו מתחילים לחוות אנרגיה מרגיעה הולכת וגוברת.


חקירה שתיים

מהי נקודת מבט?
פעולה: כל נקודות המבט הן האנרגיה הדינמית של המודעות.

נקודת המפתח בחקירה שתיים היא, שכל נקודות המבט הן האנרגיה הדינמית של המודעות. במילים אחרות, כל נקודות המבט מופיעות הודות למודעות בלבד. חקירה שתיים מאשרת מחדש  שבאמצעות כוחם של רגעים קצרים של מודעות, החוזרים ונשנים פעמים רבות, מושגת שליטה מלאה על כל נקודות המבט.


חקירה שלוש

היכן וכיצד נקודות המבט מופיעות במודעות?
פעולה: אנו מסתמכים על המודעות. 

בחקירה שלוש אנו רואים שאנו נוטים לגרום לקריסה של אנשים ונסיבות, כולל עצמנו, אל תוך נקודות מבט. הקריסה הזאת מתרחשת כל כך מהר, שקשה להבחין בה. כמעט באופן מיידי, ובוודאי עם הזמן, נקודות המבט הופכות להיות המוקד המלא של תשומת הלב שלנו – המציאות שנדמה שאנו מכירים. זה מגביל את האפשרויות בחיינו וגוזל מאיתנו את ההכרה במודעות והרבה מהאושר, מהיעילות ומהיכולת שלנו לתרום למשפחה, לקהילה ולעולם. כאשר אנו מסתמכים על המודעות במקום על נקודות מבט, אנו מגלים שהרבה ממה שהחשבנו כמוגדר וכקבוע מראש, ייתכן ובפועל אינו כזה. מצבים שייתכן ואיתגרו אותנו או הקשו עלינו בעבר הופכים לגמישים ופתוחים לשינוי. אנו מגלים שאיננו מוגבלים עוד על ידי סט מוגבל של נקודות מבט ושאנו מסוגלים להסתמך על המודעות בנינוחות ובהנאה.


חקירה ארבע

לֶמה לגבינו אין מערכות אמונה והנחות יסוד?
פעולה: אנו עורכים בחינה כתובה ויסודית של נקודות המבט העיקריות שלנו. 

בחקירה ארבע, אנו בוחנים את נקודות המבט העיקריות המהוות את הבסיס לחוסר הביטחון במודעות. אנו רואים בבירור ששימת הדגש על נקודות המבט מגבילה את ההכרה במודעות. למדנו לשים את הדגש על נקודות המבט במקום על המודעות; חשוב לראות שזהו הרגל נרכש. דרך ההכרה בכך ששמנו את הדגש על נקודות המבט ובמחיר ששילמנו בעקבות זה, אנו מחוייבים לתועלת הנובעת מכוחה של המודעות. היסודיות הנדרשת בחקירה ארבע היא הבסיס המקל על צבירת ביטחון במודעות. בלעדיו, ייתכן ולעולם לא נתעלה מעבר להבנה מנטלית של המודעות. סביר להניח, שנתקשה לצבור ביטחון במודעות, ללא הבהירות המתפתחת בחקירה ארבע.


חקירה חמש
מה בנוגע אלינו הוא כולל-כל?
פעולה: אנו מודים בנקודות מבט עיקריות. 

חקירה חמש מבקשת מאיתנו לנקוט בפעולה נוספת בהקשר למה שאנו לומדים על כוחה של ההסתמכות על המודעות, דרך שיתוף נקודות המבט העיקריות שלנו עם הקבוצה. עד שלא נשלים את חקירות ארבע וחמש, המודעות עשוייה להיראות כבלתי רציפה, בלתי יציבה או בלתי קיימת. במילים אחרות, בחקירות אלו אנו מסירים את כיסויי העיניים. אנו רואים בבירור ששימת הדגש על נקודות המבט שלנו הביאה לחוסר היכולת להסתמך על המודעות. אנו רואים שהתמקדות בנקודות מבט השפיעה על כל מערכות היחסים שלנו. אי ההבנה שגרמה לנו לשים את הדגש על נקודות מבט אלה, אינה יכולה להתבהר עד שנקודות מבט אלה מתוארות, נכתבות ונבחנות בפתיחות. בלעדי זה, נקודות המבט נשארות כמקור לבלבול. הבחינה  של נקודות המבט מקלה עלינו בצבירת הביטחון במודעות. 


חקירה שש
מה אינו ניתן להסחה?
פעולה: אנו נהיים מוכנים לגמרי להניח לנקודת מבט להיות כפי שהיא. 

בחקירה שש, אנו נהיים מוכנים להניח לכל נקודות המבט שלנו להיות כפי שהן. פחד, כעס ונקודות מבט אודות עבודה, מערכות יחסים, כסף, אוכל וסקס ממשיכים להופיע ולזרום הלאה. חשוב לדעת שהופעתם של אלה היא הוכחה למודעות. יותר ויותר אנו מבינים ומכירים בכך שכל נקודות המבט הן המודעות בלבד.


חקירה שבע
על מה ניתן להסתמך לחלוטין?
פעולה: אנו מסתמכים על המודעות על מנת להניח לנקודת מבט להיות כפי שהיא. 

בחקירה שבע, אנו מכירים בחשיבותה של ההסתמכות על המודעות על מנת להניח לנקודת מבט להיות כפי שהיא. אין שום צורך לשנות, לעדן ולנתח נקודות מבט, לוותר עליהן או לשקוע בהן. פשוט אפשרו להן לזרום הלאה. הסתמכו על המודעות במקום לנסות לשנות את מסלול נקודות המבט. זאת המודעות –  מקור האנרגיה הדינמית של נקודות המבט – שעליה ניתן הדגש. אין צורך לעשות דבר בנוגע לנקודות המבט.


חקירה שמונה
מה לגבינו חופשי לגמרי כגוף וכתודעה (mind)?
פעולה: אנו עורכים רשימה של מערכות יחסים שמהן אנו נמנעים ונהיים מוכנים ומחוייבים ליצור הרמוניה במערכות יחסים אלה. 

בחקירה שמונה אנו נהיים מוכנים ומחוייבים להסתמך על המודעות בכל מערכות היחסים. חשוב להפסיק להימנע ממערכות יחסים כאמצעי להשגת רווחה; המחוייבות שלנו לכך חייבת להיות בלתי מעורערת. אנו עומדים בפני הכל ואיננו נמנעים מדבר. אנו מסתמכים על המודעות, מניחים לנקודות המבט לזרום הלאה ומאפשרים לשלמות הטבעית של המודעות להביא את כל המצבים להרמוניה. באמצעות כוחה של ההסתמכות על המודעות, איננו נמנעים יותר ממערכות יחסים.


חקירה תשע
לֶמה אין אחר?
פעולה: אנו יוצרים הרמוניה במערכות יחסים. 

חקירה תשע היא חקירה מעשית, בה אנו מסתמכים על המודעות מספיק בכדי להביע במילים הערכה למערכות היחסים שלנו ולבצע שינויים במערכות היחסים שמהן נמנענו. להצטער בכנות על הימנעות ממערכות יחסים זאת רק נקודת ההתחלה. זה חייב להתלוות בפעולה ההרמונית הטבועה במודעות. ככל שאנו מאשימים מישהו או משהו בנקודות המבט שלנו, איננו מסתמכים על המודעות.


חקירה עשר
מה אינו מורכב מדבר?
פעולה: המודעות מביאה בהירות לכל פעילות היומיום. 

חקירה עשר תומכת בנו ביישום העקרונות של החקירות הקודמות, רגע אחר רגע, באמצעות כוחה של ההסתמכות על המודעות. על מנת להתמיד במחוייבותנו למודעות, אנו ממשיכים לשים לב שאיננו נמנענים ממערכות יחסים וממשיכים לבצע שינויים ישירים בעת הצורך. אנו מסתמכים על המודעות ומתחילים לזהות את כל המחשבות, הרגשות והחוויות כמושלמים באופן טבעי.


חקירה אחת עשרה
מה נוכח תמיד?
פעולה: אנו מסתמכים על המודעות בפיתרון כל הבעיות, האישיות והקולקטיביות. 

כאשר אנו נהיים בטוחים בכוחה של המודעות, ישנה תחושה עמוקה של הקלה ורווחה. חמלה מופיעה באופן טבעי מתוך הוודאות הזאת. מערכות היחסים שלנו נהיות יותר ויותר הרמוניות. אנו יכולים להיות בטוחים שבכל פעם שבה אנו מסתמכים על המועדות ומרגישים, ולו במעט, יותר מלאי חמלה, זוהי תוצאה ישירה של מחוייבותנו למודעות.


חקירה שתיים עשרה
מה אינו ניתן להריסה?
פעולה: אנו מעצימים אחרים בעזרת ההשקפה המאוזנת של המודעות, מפגינים ומבטאים את כוחה על מנת ליצור אחדות ושלום עולמיים. 

באמצעות המודעות אנו מגלים את הכבוד הרגיל לגמרי הטבוע בנו כבני אדם. שימת הדגש על נקודת המבט מפנה את מקומה להשקפה המאוזנת של המודעות ולמוסריות הטבעית שלה הממוקדת באחדות של כולם. הסתמכות על המודעות אינה עוד בבחינת הישג אישי. איכפת לנו מאוד בנוגע לחיים ולהשפעתנו על העולם. אנו מכירים בכך שהכל מאוחד בהשקפה המאוזנת של המודעות.



לדף הבית הישראלי