שתיים עשרה החקירות

לימוד "שתיים עשרה החקירות" הוא לימוד הבסיס של ה-Great Freedom, שפותח בפנינו דרך חיים חדשה המלאה ביציבות מנטלית ורגשית, בהירות, פתיחות ושלווה בכל מערכות היחסים ובחיי היום יום. דרך הלימוד המשתתפים מתוודעים לטבע הבסיסי של התודעה (mind) – המודעות. הלימוד מכיל נקודות מפתח והנחיות חשובות המעוררות חוויה ישירה ומוחלטת של המודעות.

לאורך התהליך של "שתיים עשרה החקירות" אנו:


1. מתוודעים לטבע הבסיסי שלנו – המודעות,

2. יוצרים הרמוניה במערכות יחסים,

3. צוברים ביטחון במודעות,

4. מתוודעים לכוחות הטבועים בגוף, בביטוי ובתודעה המביאים תועלת לאחרים ולעצמנו.

תהליך החקירות הוא תהליך שיטתי; לכל חקירה יש תפקיד חשוב מאוד ביחס ללימוד כולו. הוא תומך בנו להסתכל בכנות ולבחון כיצד כל מערכות האמונה והנחות היסוד שלנו התפתחו וכיצד הן מגבילות את הרווחה והאושר בחיינו.

בבחינה השיטתית והמעמיקה של מערכות האמונה שלנו מעמיקים את ההבנה שלנו על המקור והטבע הבסיסי שלהן. הבנה זו מובילה להכיר באופן ברור יותר כיצד האמונה שלפיה לנקודות מבט יש כוח עצמאי גורמת לסבל עצמי רב ומובילה לדרך חיים מגבילה מאוד. ברגע שאנו בוחנים את נקודות המבט הנסיבתיות שלנו בדרך העמוקה והיסודית הזאת ההשקפה שלנו על החיים משתנה ומתרחבת. אנו מכירים בטבע הנרחב והפתוח שלנו כמודעות ומשתחררים מהאמונה שלפיה לנקודות מבט יש את הכוח להשפיע עלינו.

ביטחון בהכרה שלנו במודעות מתרחש פשוט באמצעות מנוחה כמודעות לרגעים קצרים, החוזרים ונשנים פעמים רבות, עד שזה נהיה אוטומטי. באמצעות כוחה של המודעות, הגישה שלנו לחיים מתחילה להשתנות באופן מיידי ואנו חווים יותר ויותר יציבות מנטלית, בהירות, פעילויות מיומנות, תובנה עמוקה ותועלת.

שתיים עשרה החקירות -ראשי פרקים


שתיים עשרה החקירות-מפגשי בהירות

לימודים אלה מספקים סביבה לצבירת ביטחון הולך וגובר במודעות ובכוחותיה המועילים. הם מועברים פנים-אל-פנים ודרך שיחת ועידה. המשתתפים קוראים טקסט מתוך הלימוד הכתוב של "שתיים עשרה החקירות", מגיבים עליו, משתפים ועונים על שאלות.

לימודי הבהירות של "שתיים עשרה החקירות" פתוחים לכל מי שהשלים את "מודעות יומיומית: שתיים עשרה החקירות" וניתן להצטרף אליהם בכל עת על ידי יצירת קשר עם המורה על מנת לקבל את הטקסט ללימוד הבא.

לדף הבית הישראלי