Engelsk-norsk ordliste


I korte øyeblikk,
gjentatt mange ganger,
blir klarhet innlysende!

Menneskets tilværelse er i forandring. Formålet med Great Freedom og Balanced View er å sørge for en direkte og fleksibel forståelse av hva som ligger i definisjonen av "det å være menneske", samt å gjøre tilgjengelig menneskets fulle potensial til å være til nytte for alle, i en tid med hurtige endringer og ubegrenset kunnskapsutvikling.

Vi rommer universets intelligens og vet hvordan den kan brukes.
English English
Engelsk hovedside

Bevegelsen Great Freedom drives kun med støtte fra deltakerne.
Dersom du føler for det kan du

GI DITT BIDRAG

Kontakt: Norway@balancedview.com

Balanced View er en grasrotbevegelse basert på bevissthetens iboende klarhet,
som faktisk skaper en verden med fredfulle, tillitsfulle og produktive
mennesker som samarbeider til beste for alle.