Krótkie chwile klarowności, powtarzane wiele razy,
stają się ciągłe!

Ludzkie istnienie jest w toku wielkiej przemiany. Celem Balanced View jest dostarczenie prostego, łatwego do przystosowania zrozumienia pojęcia ”ludzka istota”, a także pozwolenia na najwyższy jego potencjał-istnienia i działania dla korzyści wszystkich, w tym okresie szybkiej przemiany i otwartej bez końca wiedzy stworzenia.

Zamieszkuje w nas inteligencja wszechświata, gotowa do użycia tu i teraz. 

 

 

 

 

 

 

 

Broszura    Jedna prosta praktyk

 

Balanced View jest wspierana wyłącznie przez dotacje i wkład uczestników.
Jak masz na to ochotę, to tu właśnie możesz wźąć udział


Balanced View jest ruchem obywatelskim, spontanicznie rosnącym - jest oparty
na wrodzonej klarowności świadomości, gdzie efektywnie stwarza świat
spokojnych,
pewnych i produktywnych ludzi, którzy współpracują
ze sobą dla korzyści wszystkich
.


English