Engelsk-svensk ordlista

I korta stunder, som upprepas många gånger, blir öppen intelligens uppenbar.

Mänskligt liv är i förändring. Syftet med Balanced View är att erbjuda en enkel och mångsidig förståelse för vad det innebär att vara människa samt att ge utrymme för människans största potential att vara till gagn för alla under en period av snabb förändring och oändligt kunskapsskapande.

Vi människor inhyser universums intelligens på ett användbart sätt. 


Det Viktigaste Valet

Bokbeställning

 

… den enkla vägen till fullständig mental och känslomässig stabilitet, klarhet, insiktsfullhet, naturlig etik, knivskarp förmåga att agera skickligt och klokt och förmågan att fullfölja klarhetens skapande avsikt i alla situationer …
Vill du ge en gåva? Klicka här

Balanced View är en gräsrotsrörelse baserad på den öppna intelligensens naturliga klarhet som effektivt skapar en värld av fridfulla, trygga och produktiva människor som samarbetar tillsammans till gagn för alla..